Positief Opvoeden

mother & daughter

Welke normen en waarden u uw kind wilt bijbrengen, is voor elke ouder anders. Maar hoe je gedrag van kinderen het beste kunt sturen is uitgebreid onderzocht. Dit onderzoek en praktijkervaring laat zien dat Positief Opvoeden volgens de methode Triple P, kinderen de beste kansen geeft om zich goed te ontwikkelen. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma.

Binnen onze organisatie werken we met Positief Opvoeden volgens de methode Triple P. Positief Opvoeden biedt effectieve informatie, tips en hulp bij dagelijkse opvoedvragen. De vijf belangrijkste punten van Positief Opvoeden zijn:

  • Goed voor jezelf zorgen
  • Kinderen een veilige en stimulernde omgeving bieden
  • Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  • Een aansprekende discipline hanteren
  • Realistische verwachtingen hebben

Hoe gaat het in zijn werk

Positief Opvoeden biedt op verschillende manieren steun bij de opvoeding, afhankelijk van de wensen van ouders en kinderen. De volgende opties zijn mogelijk:

Positief Opvoeden werkt!

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is meer dan 25 jaar geleden ontstaan in Australië. Het programma is gebaseerd op vele jaren van onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Bewezen is dat kinderen die positief worden opgevoed, zich prettig voelen en weinig risico lopen op het ontwikkelen van gedragsproblemen. Ouders die positief opvoeden vinden het ouderschap plezieriger. Ze hebben volop tijd en energie om te genieten van hun kinderen. 

Workshops

Hulp nodig of vragen?