Medewerkers CJG

fam

Medewerkers CJG

CJG Jeugdprofessionals voor hulp bij opvoeden en opgroeien! 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de zorg voor de jeugd. In Woensdrecht is deze hulp georganiseerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en wordt uitgevoerd door de jeugdprofessionals. Ouders, maar ook jongeren en professionals kunnen terecht met opvoed- en opgroeivragen bij de jeugdprofessionals van het CJG.

Team jeugd
Van links naar rechts: P. Nieuwkoop, F. van Eekelen, K. Kremers, C. van Overveld en J.de Wild.

De jeugdprofessionals sluiten aan op de vragen die er zijn. Soms is een kort traject van enkele gesprekken voldoende. in andere gevallen is het nodig dat een jeugdprofessional een gezin langere tijd ondersteunt of doorverwijst voor bijvoorbeeld onderzoek of intensievere ondersteuning. 

Elke school, peuterspeelzaal en kinderopvanglocatie heeft een 'vaste' jeugdprofessional die dient als aanspreekpunt en die ook bekend is bij anderen organisaties rondom een gezin. Hiermee maken we het aanbod voor extra hulp of advies bij opvoeden en opgroeien zo laagdrempelig mogelijk. 

 

Overige medewerkers CJG

Marit 
Marit Stroop, algemeen medewerker sociaal domein:
Als algemeen medewerker Sociaal Domein, richten mijn werkzaamheden zich op activiteiten op het gebied van preventie. Preventie betekent letterlijk voorkoming. Door meer oog te krijgen voor de vragen die bij burgers leven op het gebied van Jeugdzorg en Volksgezondheid en daarop laagdrempelig in te spelen door bijvoorbeeld een lezing of workshop voor (groot)ouders of professionals of een training voor kinderen te organiseren, geef ik preventie vorm.

 

 

charlotte

Charlotte Castenmiller, Jeugdverpleegkundige in de regio Woensdrecht e.o. (GGD):

Charolotte is regelmatig aanwezig op de verschillende basisscholen in de regio middels een inloopspreekuur (data zijn bekend op de scholen zelf). Daarnaast is zij ook telefonisch bereikbaar via 06-23481130.

 


 

RitaRita van der Veen, jeugdverpleegkundige 0-4 jaar (TWB):

Jeugdverpleegkundige en werkzaam bij Jeugdgezondheidszorg West-Brabant/ consultatieburo. Het consultatieburo/JGZ is te vinden in Het Medisch Centrum in Hoogerheide. Rita's taak binnen de JGZ is het volgen van de kinderen in de leeftijdscategorie 0 – 4 jaar.

Binnen de JGZ (jeugdgezondheidszorg, in Woensdrecht uitgevoerd door GGD en TWB) volgt men de groei en ontwikkeling van het kind en wordt het vaccinatieprogramma van het RIVM uitgevoerd. Tevens wordt ouders pedagogische ondersteuning geboden en is de jeugdverpleegkundige vraagbaak voor ouders voor alle vragen over je kind ,verzorging en voeding.

Hulp nodig of vragen?