Lezingen positief opvoeden basis (0 tot 10 jaar)

moeder dochter

Voor het najaar 2016 staan nog geen lezingen gepland.

Positief Opvoeden wordt in een drietal lezingen belicht, ieder met een eigen thema. U kunt de lezingen alledrie volgen of gewoon één van uw keuze. Deelname is gratis. Hieronder vindt u de inhoud van lezing 1, 2 en 3:

1. De kracht van positief opvoeden

Tijdens deze bijeenkomst leer je om positief opvoeden te gebruiken om de gezondheid en het welzijn van je kind te verbeteren.
De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
- Zorgen voor een veilige, stimulerende omgeving;
- Leren door positieve ondersteuning;
- Hoe stel je regels op en kun je gebruik maken van je stem?;
- Realistische verwachtingen;
- Goed voor jezelf zorgen.

2. Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden

Bij deze bijeenkomst leer je om het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van je kind te stimuleren. Voorbeelden van onderwerpen zijn:
- Rekening houden met anderen;
- Goed kunnen praten;
- Positief denken over jezelf;
- Zelf problemen op kunnen lossen.

3. Veerkracht bij kinderen bevorderen

Als ouders heb je de belangrijke taak gekregen om je te kind te leren omgaan met emoties. Maar hoe die je dat dan? Tijdens deze bijeenkomst krijg je tips bij het aanleren van de volgende vaardigheden:
- Gevoelens herkennen, begrijpen en accepteren;
- Eigen gevoelens op een goede manier uitdrukken;
- Omgaan met negatieve gevoelens en vervelende situaties oplossen;
- Positief naar het leven kijken.

 

TIJD:

De lezingen starten om 19:30 uur, rond de klok van 21.00  uur zal de lezing zijn afgelopen.

Neem voor meer informatie contact op met Marit Stroop 06-23840232 of stuur een mail naar m.stroop@woensdrecht.nl.

Hulp nodig of vragen?