Lachen joh!

Lachgas

Over lachgas en de risico’s van verkeerd en veelvuldig gebruik.

De nieuwste ‘trend’ op het gebied van recreatief drugsgebruik is met stip ‘Lachgas’. Ballonnetjes en patronen gevuld met lachgas zijn in het uitgaanscircuit makkelijk en voordelig te krijgen en de effecten zijn snel en kortdurend. De kans op verslaving is redelijk klein. Wil dat ook echter zeggen dat het onschadelijk is? Steeds vaker horen we berichten over jongeren die worden opgenomen in ziekenhuizen met heftige klachten na het gebruik van lachgas. Veel ouders maken zich daardoor steeds meer zorgen. Mede door een toenemend aantal verkeersslachtoffers als gevolg van lachgasgebruik, is nu ook de politiek het probleem serieus gaan oppakken en zal lachgas naar alle waarschijnlijkheid in de Opiumwet worden opgenomen.

Wat is lachgas?

Lachgas (N2O, distikstofmonoxide) was vroeger een narcosemiddel dat bij operaties in ziekenhuizen werd gebruikt. Lachgas is een kleurloos zoetgeurend gas. Bij operaties wordt het gebruikt om de patiënt onder narcose te houden. Het middel wordt dan via de beademing toegediend. Inmiddels zijn hiervoor betere middelen beschikbaar waardoor het gebruik voor dit doel afneemt. Tegenwoordig wordt lachgas voornamelijk in de voedingsindustrie gebruikt, bijvoorbeeld in gaspatronen voor slagroomspuiten.

Wat doet het?

Na inademing vanuit een ballon ervaar je binnen ongeveer 20 seconden een sterke roes. Je waarneming verandert. Het beeld wordt wazig en geluiden lijken te vertragen en te vervormen. Soms moet je zomaar heel erg lachen. Vandaar de naam. De inademing leidt ook tot een tijdelijk zuurstoftekort. Hierdoor word je duizelig en kun je je evenwicht verliezen. Je kunt zelfs even out gaan (flauw vallen). Je kunt er ook hoofdpijn door krijgen.

Lang duurt de ervaring niet. Na 1 tot 5 minuten is het uitgewerkt.

Wat zijn de risico’s?

Hoewel de werking dus heel kort is, kan het ook dan behoorlijk mis gaan. Als je gaat lopen tijdens de roes ben je vaak afwezig en duizelig. Hierdoor zie je gevaren niet, kun je vallen of in botsing komen met verkeer of andere mensen. Ook kan foutief gebruik leiden tot letsel. Lachgas mag nooit rechtstreeks vanuit de gasfles geïnhaleerd worden. Dit kan levensgevaarlijk zijn omdat het gas dan zo koud is dat de longen kunnen bevriezen. Ook lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen.

Overdosering

Omdat sommige jongeren het effect van lachgas lekker en leuk vinden, maar het erg snel is uitgewerkt, hebben sommigen de neiging achter elkaar te blijven gebruiken. Er zijn gevallen waarbij iemand meer dan 100 patronen op één avond gebruikte. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn. Behalve dat het zuurstofgebrek dat optreedt door het gebruik, schade kan toebrengen aan diverse hersenfuncties, tast lachgas ook het zenuwstelsel aan. In het minst erge geval krijg je hierdoor tintelingen in handen en voeten. Maar bij overmatig gebruik kunnen langdurige verlammingsverschijnselen optreden. Deze kunnen levensgevaarlijk zijn.

Gepland verbod

Sinds december 2019 heeft het kabinet op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, besloten dat het recreatief gebruik van lachgas verboden dient te worden. Lachgas zou daarmee worden opgenomen in de Opiumwet en daarmee officieel bestempeld worden als drugs. Gebruik en verkoop (zeker aan jongeren) zou daarmee aan banden worden gelegd. Het gebruik van lachgas in de eerder genoemde slagroomspuiten en als narcosemiddel zou echter wel worden toegestaan. Dat maakt de handhaving van het verbod erg lastig. In de komende maanden zal hier meer duidelijkheid over komen en ook welke rol de gemeente hierin gaat krijgen. Uiteraard houden wij deze ontwikkelingen goed in de gaten.

Wil je meer weten of maak je je zorgen? Praat erover. Neem contact op met de huisarts of met ons.