KIES voor basisschool kinderen van gescheiden ouders.

Fighting mom and dad

Ouders scheiden, kinderen niet. Kinderen willen het liefst dat hun ouders bij elkaar blijven. Ze willen niet kiezen tussen hun ouders en ruzie is al helemaal vervelend. Ieder kind heeft last van een scheiding, zelfs als het allemaal soepel is verlopen. De breuk tussen hun ouders betekent voor kinderen het verlies van een veilige omgeving en vertrouwde dingen. Hun dagelijkse situatie verandert. Er over praten is niet zo gemakkelijk.  KIES kan er bij helpen om dit toch te doen. Dit om te voorkomen dat er later toch onverwerkt verdriet blijft hangen.

Wat is een KIES-groep

Een KIES-groep is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. 
Er doen maximaal 10 en minimaal 7 kinderen aan mee. In 8 (voor basisschoolkinderen) of 4-6 (voor jongeren) bijeenkomsten komt op speelse wijze aan de orde wat het betekent dat je ouders uit elkaar zijn. Kinderen leren het beter te begrijpen en worden gestimuleerd om op te komen voor zichzelf in de nieuwe situatie. Ze leren veel van elkaar en geven elkaar tips.

Wat gaan we doen met kinderen 7-12 jaar?

We gaan aan de slag met creatieve werkvormen zoals tekenen, spel, toneel en verhalen. 
Elke bijeenkomst heeft een thema: 

  • Kennismaken en je verhaal vertellen
  • Herinneringen
  • Vertrouwen
  • Omgaan met veranderingen en hulp vragen
  • Omgaan met emoties (ik ben niet alleen)
  • Blij kunnen zijn met de nieuwe situatie

CJG Woensdrecht biedt de KIES-groep aan en gecertificeerde KIES-coaches begeleiden de groep. KIES werkt goed en kinderen voelen zich beter!

Lees meer in dit interessante artikel

Voorafgaand aan de bijeenkomsten van de kinderen vindt een intakegesprek of bijeenkomst plaats met ouders! Na afloop is er een evaluatiegesprek of bijeenkomst voor ouders.

Er worden geen verslagen gemaakt.

Aanmelden

De KIES-groep start eind oktober 2017. De informatieavond voor (groot) ouders en geïnteresseerden is op:

9 oktober in de aula van basisschool de Klim-Op in Hoogerheide.

Aanmelding gaat via de intern begeleider en/of leerkracht van de basisschool van uw kind. Samen bekijkt u of uw kind bij deze groep aan kan sluiten.

In de nabije toekomst zijn er ook speciale ouderbijeenkomsten voor ouders en is er KIES voor Jongeren (Voortgezet Onderwijs). Deze laatste wordt op dit moment ge-update.